Huset

Huvudbyggnaden Igelsta Gård fick sitt nuvarande utseende under de första åren på 1900-talet. Sedan den siste arrendatorn avlidit 2003 har huset stått tomt under tilltagande förfall. När Birkaporten först fick tillgång till huset den 1 juli 2009 var huset svårt fuktskadat p g a läckande tak, samtliga fönsterrutor var sönderslagna och interiören var delvis vandaliserad.

Genom ideella insatser av medlemmar i frimurarna, samarbete med skolor med olika yrkesutbildningar, sommarjobbande skolungdomar, personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och till viss del professionella hantverkare, har vi satsat mer än 20 000 arbetstimmar i renoverings- och ombyggnadsarbeten. För den som idag ser Igelsta Gård är det svårt att förstå hur dåligt huset var när renoveringen började.

Ägare är idag Frimurarnas bolag Birkaporten AB, Box 287, 151 24 Södertälje.

Historik

Igelsta (tidigare namnformer Ighulstum [1405], Yghulstum [1409] och Eghelsta [1549]) finns omnämnd i de första jordeböckerna från 1500-talets mitt. Under 1600-talets slut ägdes Igelsta av Carin Bååt (d. 1699). Fru Märta Egelman förvärvade Igelsta 1717 och gav något senare gården till sin styvdotters man – en Gyllenram – som 1724 sålde till Georg Bernhard von Scheven, vilken fem år tidigare hade köpt Hall. Nu slogs dessa ägor samman och hade gemensam ägare fram till 1862. Alla byggnader i Igelsta brändes ner vid ryssens härjningar i Södertäljetrakten år 1719. Tidigare än så kan alltså inte byggnaden dateras, även om rester av källare och grund är äldre.

1862 skiljs Igelsta från Hall och som ägare står då Julius von Homeyer (f. 1822 d. 1881). Vid den här tiden fanns två torp som utförde 95 mans- och 18 kvinnodagsverken. 1906 sålde fru von Homeyer Igelsta till Emil Kinander (direktör för Jernkontoret i Stockholm) (f. 1860 d. 1929). Detta var under Södertäljes tid som badort och gården användes som sommarbostad. Från 1911 utarrenderades Igelsta till Emils fosterson Gösta Reuszner (f. 1881 d. 1940). Från 1925 ägdes gården av Reuszner. Kinander hade dessförinnan (1908) styckat av Igelsta Hage till villatomter. Efter Reusxners död såldes gården till Södertälje stad (inte Östertälje som då var fristående). Lantbruket kom att arrenderas av P.H. Erlandsson, som bodde på gården fram till sin död 2003, varefter förfallet eskalerade.

Igelsta Gård övertogs av Frimurarna 2009 och har sedan dess genomgått renovering och ombyggnad till dagens fina skick. Återinvigningen skedde under 2011. Historiska fakta ur Östertälje av Gunnar Rudstedt, utgiven av Östertälje kommun i samband med kommunsammanslagningen med Söderälje 1952.

Denna text är hämtad från Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje. Läs mer och se bilder här