Kontaktpersoner

Malin Lindius

Cateringansvarig

070-5732870

Staffan Ternby

VD

070-5574357

Anders Bruse

Ordförande

070-2877630

Christer Eng

Fastighets- och teknikansvarig

076-8008977